29.9.08

El debat de demà

Seguint el fil del cap de setmana (ciutadania, política, participació....) vull comentar el Debat de Política General.

Demà comença al Parlament el debat parlamentari que ha d'orientar la política de la Generalitat en els propers mesos. Bé de fet comença avui a la tarda. El Parlament, o sigui els Grups parlamentaris i al capdavant els seus portaveus i les seves portaveus, té l’oportunitat de fer un debat que de debò prepari i esperoni el Govern i al seu President pel proper any, o bé de fer un debat de política-ficció.

En un moment de crisi econòmica ja instal·lada, amb la incertesa de la negociació del finançament català encara per aclarir, convé que des de la política es donin missatges de responsabilitat, és a dir de que som capaços de trobar diagnòstics i acordar solucions plegats i no culpant-nos els uns als altres. Convé que la política sàpiga oferir solucions que vagin més enllà de la immediatesa i que es prenguin decisions pensant en el futur i no només en tapar forats, convé que s’aprofiti la crisi per prendre decisions estructurals necessàries.

El Parlament té demà l’oportunitat d’acostar-se una mica més a les inquietuds dels catalans i catalanes i de fer-ho de manera entenedora. La premsa també té els propers dies un repte, saber traslladar els missatges que de debò es donin en el Ple i no només els que ofereixin un titular més cridaner perquè sigui el fons i les idees i no només la picabaralla el que arribi al carrer.

Serem capaços tots plegats?

27.9.08

People and politics

 • Durant un procés participatiu per decidir sobre aspectes concrets d’una comunitat poden aparèixer conflictes irresolubles,interessos contradictoris entre si... qui decideix aleshores si no hi ha consens?
 • Com relacionem les decisions preses en un procés participatiu amb el sistema tradicional de presa de decisions de les democràcies participatives?
 • Més important que tenir estratègies per la participació (experiències concretes....) és construir una cultura participativa (actitud de tothom, posar en valor que val la pena l’esforç...)
 • Les noves tecnologies i els instruments que ens ofereixen (Webs, correu electrònic, blocs, Facebook...) poden ajudar a augmentar la qualitat de la nostra democràcia però difícilment ens ajudaran a incrementar la quantitat de gent que segueix o coneix l’activitat política.

  Totes aquestes preguntes i reflexions estan sorgint del treball que durant tres dies es fa en en el marc d’una trobada del projecte People and Politics.

  People and Politics és un projecte en el que participen 6 organitzacions de diversos països europeus (Noruega, Dinamarca, Suècia, Hongria, Romania i Catalunya ) totes elles vinculades a la participació ciutadana. L’objectiu principal és intercanviar experiències i bones pràctiques en participació ciutadana, aprendre tècniques i recursos per dinamitzar grups, comunitats, col·lectius... que permetin millor contacte, comunicació i intercanvi entre els ciutadans i ciutadanes i els seus representants.

  A Catalunya és la Fundació Desenvolupament Comunitari la que coordina el grup de treball local que agrupa entitats i institucions i la que ha considerat interessant que entre la delegació catalana hi hagi també una diputada.

  Enmig de la trobada és difícil pair totes les idees i dubtes que venen al cap, però sí em queda una idea molt clara: en les nostres societats complexes (per la diversitat de la gent, per la diversitat d’interessos...) es poden prendre decisions sense comptar amb l’opinió de la gent, però és impossible un bon govern (unes bones polítiques, prendre bones decisions en definitiva) si no és comptant amb la gent (que conegui, opini i decideixi, per responsabilitzar-se, també).