17.5.11

L'herència del tripartit

L’herència del tripartit és déficit per invertir en cohesió, SÍ. Un país cohesionat tot i haver crescut 1'5 milions d'habitants en menys de 10 anys. Cohesíó i no pas una obsessió per aixugar el déficit en un any i després privatitzar serveis.
L’herència tripartita és un país que ha escolaritzat 150.000 nous alumnes en menys de 10 anys i majoritàriament a l’escola pública, augmentant els recursos per mestres i famílies i una hora més l’escolarització.
L’herència tripartita és un Govern que va pujar l’IRPF als sous de més de 125.000 euros/any per compensar la caiguda dels ingressos, el principal motiu del déficit públic.
L’herència del tripartit és no eliminar l’impost de successions.
L’herència del tripartit és tenir un centre de salut a menys de 10 minuts de casa.
L’herència del tripartit és acabar amb els trasvassaments i els abocadors.
L’herència del tripartit és rescatar de l’òblit municipis petits de tot Catalunya, que per primer cop rebien atenció de la Generalitat (infraestructures d'aigua, TIC, viàries...)
L’herència del triparit ha estat evitar la pinça PSOE-CiU a Catalunya, que a l’Estat ha portat a rebaixes i regals fiscals a les rendes més altes (eliminació de l’impost de patrimoni…)
...

Si no es veuen capaços de governar, que pleguin!