10.2.11

Declaració Institucional del Parlament

Des del GP d'ICV-EUiA he impulsat una declaració institucional sobre les mobilitzacions i els processos engegats a Tunísia i Egipte. Aquest és el text consensuat amb tots els grups parlamentaris.


DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Les darreres setmanes s’estan produint mobilitzacions populars a favor de la democràcia en països amb règims autocràtics com Tunísia, Egipte, Algèria, Jordània o el Iemen.
Unes mobilitzacions que estan portant l’esperança a aquests països i d’altres del seu entorn, d’obrir un nou capítol de la seva història caracteritzat per l’establiment de veritables règims democràtics i el desig d’una vida digna. Sens dubte el seu millor horitzó seria l’extensió i consolidació d’un veritable canvi polític que els garantís plenament la democràcia i els drets humans com a millor via pel desenvolupament econòmic i la justícia social.
La situació actual encara és plena d’incerteses, amb riscos d’involució, de repressió o de sortides autoritàries sota noves formes.
D’altra part, també es posa de manifest la necessitat que els governs i les institucions de la U.E. adoptin un compromís més decidit amb el procés de diàleg i cooperació euromediterrani.
Atès que Catalunya sempre ha estat un país solidari amb els pobles que lluiten per les llibertats, amb una clara vocació de projecció exterior i compromès amb la cooperació i el desenvolupament dels països de la riba sud del mediterrani, com es posa de manifest en el fet que Barcelona sigui la seu de la Secretaria de la Unió per al Mediterrani.
El Parlament de Catalunya manifesta:
El suport a les mobilitzacions populars pacífiques que estan tenint lloc en aquests dies a Tunísia, Egipte, Algèria, Jordània i el Iemen i que tenen per objectiu impulsar processos de democratització política i enfortiment dels drets humans, les llibertats, el progrés econòmic i la justícia social.

La necessitat de que totes les instàncies de govern i en especial la Unió europea,

a. Es pronunciïn de forma clara i actuïn conseqüentment en favor del canvi democràtic i de la defensa dels drets humans en aquests països, incloent la llibertat religiosa i els drets de les minories.
b. Exerceixin les accions diplomàtiques pertinents davant els governs d’aquests països per tal que es posi fi a les accions repressives sobre la seva població i no fomentin els enfrontaments violents.
c. Reactivin i reforcin la Unió pel Mediterrani com a instrument del procés de diàleg i cooperació.
d. Vetllin per la seguretat i la llibertat d'actuació dels periodistes i informadors que estan realitzant la seva activitat professional cobrint els processos que es viuen en aquests països, entre els que s’hi troben professionals catalans.

Per últim, referma el compromís de la cooperació i de l’acció exterior de Catalunya amb els països de la riba sud del Mediterrani que estan impulsant el procés de canvi democràtic.