8.6.10

Agitat 8 de juny

Dia de vaga a la funció pública i de manifestació massiva a Barcelona contra unes retallades del Govern central que a banda de l’impacte en el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores públics, el pitjor que té, és que els assenyala com a culpables de la situació de crisi econòmica.

L’Estat del Benestar està en perill si es qüestiona la universalitat dels serveis (accés a tothom sense pagament que diferenciï els que poden i els que no) i la seva qualitat (que es garanteix sobretot amb la feina dels treballadors i treballadores).

Alhora, al Parlament aprovàvem les compareixences que han de donar llum i veu a les irregularitats detectades en el Palau de la Música i acabar aclarint perquè la Fundació de Convergència Democràtica en treia diners, destinats inicialment a la Fundació i l’orfeó. Hem d’esbrinar perquè els diners del Palau van servir per pagar els deutes del Partit per la Independència i esbrinar també si: Finalment caldrà saber què ha fallat per a que durant anys el Millet i la colla de delinqüents que l’ajudaven poguessin robar durant anys.

I al matí la Mesa del Parlament ha resolt sobre dues peticions de consulta presentades a partir de la llei de consultes per via de Referèndum. La primera, presentada el 14 de maig amb la pregunta: “Està d’acord en què la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea”. La Mesa ho ha desestimat per unanimitat per considerar que està fora de l’abast d’una consulta permesa per la llei.

En el segon cas, la proposta presentada el 25 de maig enquadra la pregunta en el marc d’una iniciativa en el Parlament, diu: “Per tal que el Parlament de Catalunya porti a terme les iniciatives necessàries per fer efectiva la voluntat popular ¿Està d’acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea?

Aquesta s’ha admès a tràmit. Són iguals? No. La diferència és que la primera clarament està fora de les competències de la Generalitat i la segona, toti que no ho vulgui semblar..... proposa una consulta per a que el Parlament iniciï un procediment de canvi de la Constitució (modificació constitucional per via autonòmica).